Werk van Typisch Pitti april 2020: EDG Media – DNA-dialoog

Iedere maand schrijf ik een blogpost over één bijzonder educatief project, waaraan ik een bijdrage geleverd heb. Ook in deze bizarre coronacrisistijd gaat mijn werk door. Thuis blijf ik werken aan mooie, educatieve projecten. Voor de blogpost van deze maand heb ik weer een recent project uitgezocht. In samenwerking met EDG Media ontwikkelde ik een online les over de DNA-dialoog.

‘Ik ontwikkel een online les over de DNA-dialoog.’
‘Wat? Waarover gaat die les?’
Vraagtekens boven de hoofden van mijn familieleden en vrienden aan wie ik vertelde met welk project ik bezig was. Inderdaad: de DNA-dialoog. De online les gaat over het aanpassen van DNA in embryo’s, ook wel kiembaanmodificatie genoemd. De wetenschappelijke ontwikkelingen gaan op dit gebied heel erg snel. Met bepaalde technieken kunnen we in de toekomst misschien erfelijke ziekten of eigenschappen aanpassen in het embryo-DNA, nog voordat een kind geboren wordt. Wat vinden we hiervan? Is dat altijd wenselijk? Wanneer wel of wanneer niet? Een zeer interessante én relevante discussie die zeker de aandacht waard is.

De online les start met het opfrissen van basiskennis in de vorm van een interactieve quiz: wat is DNA? Waar bevindt zich het DNA? Wat is erfelijkheid?

Daarna krijgen de leerlingen uitleg over DNA-aanpassingen in embryo’s en welke toepassingen daarbij een rol kunnen spelen. Diverse afwisselende opdrachten helpen de leerlingen bij het vormen van hun mening in de DNA-dialoog. Ze verkennen hun eigen grenzen en krijgen begrip voor andere standpunten. De leraar heeft alleen een begeleidende rol. Want, ‘dé waarheid’ is er niet. Alle meningen tellen en mogen er zijn.

Ter afsluiting van de les krijgen de leerlingen een werkblad mee naar huis. Ze kunnen thuis met hun ouders/verzorgers een testje doen om hun kennis over deze les te delen.


Titel lesmateriaal: Knutselen met DNA – Kunnen we in de toekomst mensen ontwerpen?
Periode: november 2019 – januari 2020
Opdrachtgever: EDG Media
Doelgroep: groep 7 en 8 (po) en leerjaar 1 en 2 van het vmbo (vo)
Middelen: (gratis!) online les inclusief twee handleidingen (po en vo)
Bijzonder: In 2020 staat de DNA-dialoog centraal op verschillende data, plaatsen en manieren voor diverse doelgroepen. Overal worden Nederlanders uitgenodigd om mee te denken over dit belangrijke thema. Ook de mening van leerlingen telt. Bij enkele lesonderdelen wordt (anoniem) de feedback van de leerlingen verzameld. Deze gegevens worden toegevoegd aan de uitkomsten van andere gesprekken over de DNA-dialoog.
Meer informatie: dnadialoog.nl/lespakket


Wist je dat …
… de online les ook plusopdrachten bevat? Deze plusopdrachten zorgen voor verdiepingsstof, waardoor differentiatie mogelijk is.

Scroll naar boven