Werk van Typisch Pitti maart 2020: Squla – adaptief rekenproject

Iedere maand schrijf ik een blogpost over één bijzonder educatief project, waaraan ik een bijdrage geleverd heb. Voor de blogpost van maart heb ik gekozen voor een recent project. Voor Squla werk ik (nog steeds) mee aan een groot rekenproject.

‘Spelen is de beste manier van leren,’ zegt Squla. Met de online materialen van Squla kunnen leerlingen op school én thuis op een leuke manier oefenen met alle basisschoolvakken. De online materialen van Squla zien er speels uit, maar de gedachten achter de materialen zijn zeer serieus …

In december 2019 veroverde ik een plekje in het rekenteam van Squla. Met een aantal collega’s maak ik opgaven voor nieuw materiaal van Squla. In 2017 verscheen een publicatie van SLO: Tussendoelen rekenen/wiskunde voor het primair onderwijs. In dit document staan rekendoelen (tussendoelen) die afgeleid zijn van de kerndoelen voor het rekenonderwijs. Kort gezegd zijn het heel specifieke doelen, die de algemene kerndoelen verduidelijken. Squla heeft zichzelf tot doel gesteld om rekenopgaven te maken bij al deze tussendoelen.

Extra mooi is, dat het online programma straks ‘adaptief’ werkt. Dat wil zeggen dat de sommen die een leerling maakt zich aanpassen aan het niveau van die specifieke leerling. Op basis van de resultaten die een leerling behaalt, bekijkt het programma welke sommen de leerling nodig heeft om nog te oefenen en/of om een stapje verder te kunnen.

Mijn eerste serie opgaven vielen in het SLO-domein ‘getallen – subdomein bewerkingen’. Ik maakte 210 (!) opgaven voor groep 6, 7 en 8 die gaan over bewerkingen met breuken. Hieronder een voorbeeld van een som voor groep 7.

Mijn tweede serie opgaven gingen over ‘delen met decimale getallen’. Voor groep 7 en 8 maakte ik 140 opgaven over dit onderwerp. Binnenkort zijn deze vragen allemaal online te vinden.

 


Titel lesmateriaal: Squla – project adaptief rekenen
Periode: december 2019 – heden
Opdrachtgever: Squla
Doelgroep: hele basisschool (ik werk aan de groepen 5 tot en met 8)
Middelen: online rekenopgaven
Bijzonder: In totaal worden er duizenden nieuwe rekenopgaven voor dit project gemaakt!
Meer informatie: squla.nlWist je dat …
… bij iedere rekenopgave een ‘wistjedatje’ hoort? Als een leerling een opgave heeft gedaan, verschijnt er een kort weetje. Vaak geeft dit ‘wistjedatje’ inzicht in de manier waarop de leerling de rekenopgave (ook) zou kunnen oplossen. Hierboven een voorbeeld van het wistjedatje bij de vraag over de kunstenaar (bovenaan deze blogpost).


 

Scroll naar boven