Positive Action voor Leren en Leven

In dienst van Zorn maakte ik kennis met deze organisatie. Vanuit Amerika had Leren en Leven lesmateriaal gekocht: Positive Action. Lesmateriaal voor de hele basisschool over denken, doen en voelen. Over positief denken, positief handelen en positief voelen en het verband daartussen. Een relevant onderwerp dat voor kinderen van alle leeftijden continu speelt. Het Amerikaanse materiaal moest vertaald worden naar het Nederlandse onderwijs. Dat ging niet in één keer. Van een letterlijke vertaalslag tot uiteindelijk een veel lossere vertaling. Jarenlang dacht ik mee en schreef ik mee aan dit materiaal. Toen Zorn failliet ging, heb ik als Typisch Pitti ook nog veel voor dit project gedaan.

Jaren: 2013 – maart 2017
Opdrachtgever: Leren & Leven
Middelen: logboeken voor leerlingen, uitgebreide handleidingen voor leerkrachten
Doelgroepen: alle groepen van het basisonderwijs

Klik hier voor mijn blogpost.

Scroll naar boven