Rekenboekjes voor CED Rotterdam

Samen met een collega-leerkracht maakte ik serie rekenboekjes en handleidingen voor de midden- en bovenbouw van het Montessorionderwijs. Voor een aantal rekenonderwerpen die binnen het rekenonderwijs belangrijk zijn, zijn er geen of weinig Montessorirekenmaterialen beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als ’tijd’, ‘geld’ of ‘kommagetallen’. Daarbij is het fijn om extra te kunnen oefenen met contextsommen. De rekenboekjes die wij ontwikkelden, staan vol met oefenopgaven. Het Montessorimateriaal vormt nog altijd de basis van de rekenlessen.

Opdrachtgever: CED Rotterdam
Middelen: rekenboekjes over verschillende onderwerpen
Doelgroep: Montessoribasisonderwijs, middenbouw en bovenbouw

Scroll naar boven