Werk van Typisch Pitti december 2020: OnderwijsAdvies – onderwijs op maat voor groepjes leerlingen

Alweer de laatste blogpost van 2020. Deze maand: mijn opdracht voor de organisatie OnderwijsAdvies. Door de lockdown tijdens de coronacrisis hebben veel leerlingen een onderwijsachterstand opgelopen. Het komende half jaar begeleid ik dertien leerlingen op een basisschool in Zoetermeer. Deze leerlingen kunnen wat extra hulp gebruiken bij taal en lezen.

Met zes leerlingen uit groep 4 lees ik een tekst over Freek Vonk. Spannend! Hij is gebeten door een haai. Maar, het gaat nu niet om de inhoud. De leerlingen moeten deze tekst technisch goed lezen. We bespreken de moeilijke en lange woorden en lezen in koor de tekst met elkaar. Een leerling uit groep 5 en twee leerlingen uit groep 6 worstelen met de ou(w) en de au(w). Tja, daar is geen echte regel voor. We verzinnen zoveel mogelijk woorden met ou(w) en maken ook een lijst van woorden met au(w). Met moeite staan er zes woorden op iedere lijst. Hmm, die vullen we volgende week wel verder aan.

Leerachterstand

De lockdown in het voorjaar. Het was voor de basisscholen én de leerlingen een hele omschakeling: van dagelijks fysieke lessen in een klaslokaal naar (onregelmatige) online lessen die thuis op een laptop, computer of mobiele telefoon te volgen waren. Het is dan ook niet vreemd dat in deze periode niet alle leerlingen optimaal gebruik hebben kunnen maken van het onderwijs. Hierdoor hebben veel leerlingen een leerachterstand opgelopen.

Subsidie

Het kabinet heeft extra geld ter beschikking gesteld om deze leerachterstanden, veroorzaakt door de coronacrisis, weg te werken. Schoolbesturen konden deze subsidie aanvragen. Ze kunnen het geld per leerling onder andere inzetten bij OnderwijsAdvies. Deze organisatie biedt extra ondersteuning in taal-, reken- en leesonderwijs op basisscholen. Er kwamen heel veel verzoeken binnen en OnderwijsAdvies had daardoor op korte termijn een aantal onderwijsbevoegden nodig. Taadaa: hier ben ik! 

Een school in Zoetermeer

Omdat er heel veel scholen een aanvraag hadden gedaan bij OnderwijsAdvies, mocht ik mijn wensen doorgeven. Fijn! Graag een school binnen Zoetermeer en ik vind de gebieden ’taal’ en ‘lezen’ het leukst. Al gauw was er een mooie match. Tot aan de zomervakantie fiets ik iedere woensdagmiddag naar een school in de buurt. Daar begeleid ik dertien leerlingen: zes uit groep 4, twee uit groep 5, twee uit groep 6, twee uit groep 7 en één uit groep 8.

Komende maanden

Voor groep 4 staat de spellingregel f/v volgende week op de planning. Ik bedenk dat ik een woorddictee op kaartjes laat schrijven. Dan kunnen we daarna memory spelen. Extra bijles mag ook best leuk zijn! Voor de leerlingen uit groep 7 ga ik de volgende keer aan de slag met Engelse en Franse leenwoorden én met het benoemen van woordsoorten. Een afwisselend programma.

Wat mij de komende maanden precies te wachten staat, weet ik nog niet. In elk geval ga ik mijn uiterste best doen om de leerachterstanden bij deze leerlingen weg te werken. Op naar leerzame én gezellige woensdagmiddagen!


Opdrachtgever: OnderwijsAdvies
Periode: november 2020 tot juni 2020
Doelgroep: kinderen uit de groepen 4 tot en met 8
Middelen: fysieke taal- en leesbegeleiding op locatie met de materialen die de leerlingen op hun school gewend zijn
Meer informatie: https://www.onderwijsadvies.nl/nieuws/extra-geld-voor-onderwijs-door-coronacrisis/


 

Scroll naar boven